Historia naszej drużyny zaczyna się w 1957 roku. Brat Ryszarda Wcisły – reaktywatora 14 KDH tworzy razem z kadrą 14-tki nową, oddzielną 18 Drużynę. W 1958 roku obydwie drużyny zakładają Biały Szczep. Drużyna prężnie się rozwija. W latach 70-tych przyjmuje specjalność żeglarską, bierze udział w różnego rodzaju regatach harcerskich. Wraz z całym szczepem organizuje "Białe Regaty" na szczeblu chorągwianym. Drużyna posiada na początku dwie łodzie żeglarskie "Druszlak" i "Kalosz", na których mogą pływać harcerze po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.

Lata 80-te stopniowo przynoszą kryzys. Znacznie spada liczba członków, kolejni drużynowi nie mają pomysłu jak zmienić niekorzystną sytuację. W 1989 roku po obozie dh Tomasz Kuszewski wpada na pomysł całkiem nowej stylizacji. Pomysł akceptuje pozostała część drużyny. Zostaje przyjęta stylizacja na Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, pluton zwiadu 1 batalionu rozpoznawczego. (USMC, Recon Platoon, 1st Recon Batallion).

W 1990 roku drużyna wyjeżdża z własnym podobozem nad jezioro Dębno. Początkowo elementami stylizacji były : zaprawa śpiewana w takt „Cadence”, marszobiegi, intensywne ćwiczenia fizyczne, techniki maskowania, przygotowywania zasadzek i zwiadu. Ponownie drużyna zaczęła się prężnie rozwijać, zgłaszało się do niej coraz to więcej chętnych.

W '94 roku pojawił się pierwszy marker paitballowy. Sport wówczas w Polsce nie znany jakim był paitball doskonale nadawał się do stylizacji drużyny. Rok później, zakupiono 8 markerów typu Sheridan, oraz marker PGP. W roku '96 dokupiono markery Trracer. Drużyna stała się sławna w Polsce, MMS Komandos chętnie pisał artykuły o "Osiemnastce". Dzięki temu został złamany stereotyp "Harcerzy, w dziwnych mundurkach, biegających po lesie". Udowodniono, że harcerstwo jest w stanie sprostać oczekiwaniom współczesnej młodzieży.

18 KDH wyróżnia się spośród innych drużyn nie tylko nietypową stylizacją. Jest ona pomocna w osiąganiu celów jakie stawia wychowanie porządnych obywateli. Warto zaznaczyć, że od Piechoty Morskiej nie przejęliśmy tylko i wyłącznie umundurowania i broni. Ważny jest także kodeks honorowy żołnierza i oficera US Marines, ceremoniał różnych uroczystości, praktykujemy niektóre obrzędy, związane z rocznicą powstania Piechoty Morskiej. Kierujemy się mottem korpusu : Semper Fidelis ! co oznacza Zawsze Wierni, poznajemy jego historię, by za przykładem żołnierzy walczących na różnych frontach rozmaitych wojen i konfliktów dążyć do podwyższania swych umiejętności, wiedzy a przede wszystkim do pracy nad własnym charakterem. Instruktorzy 18 KDH starają się wpajać młodszym kolegom wszystkie te wartości, aby i oni w przyszłości mogli przekazać je dalej. 
.

Harcerze 18 KDH to młodzież silna, prawa, wierząca w przyjęte ideały i wartości. Młodzież nie bojąca się sprostać nowym wyzwaniom, wypełniająca powierzone im zadania najlepiej jak potrafi. 18 KDH przez lata swojej działalności udowodniła, że jest w stanie przezwyciężyć i przetrwać nawet najsilniejsze huragany historii. Jej siła nie opiera się na indywidualnych zdolnościach harcerzy, ale na tym jak potrafią razem współpracować i uzupełniać się nawzajem. W Drużynie każdy harcerz jest ważny, wszyscy bez wyjątku pracują na jej dobro i wizerunek. Postępowanie według przyjętego kodeksu stało się normą i jak długo będą żywe ideały i wartości, w które wierzymy, tak długo będzie trwała Nasza Drużyna

 

 

W 18 KDH obowiązuje motto które opisuje jej myślenie i kierunek postępowania: "Semper Fidelis"; "Semper Fi", które z łaciny oznacza 
"Zawsze Wierni".

AddThis Social Bookmark Button